Veileder: Kunstgressboka (V-0975 B)

Oppdatert mai 2015

Veilederen gir en innføring i bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av kunstgressbaner.

Veilederen "Kunstgressboka" (.pdf)