Rettleiar for husleigeordningar i kommunar og fylkeskommunar

Kommunal- og regionaldepartementet følgjer opp Eiendomsforvaltningsutvalget si tilråing om å tilby kommunar og fylkeskommunar eit verktøy for å innføre husleigeordning i kommunesektoren. Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer har utarbeidet ein rettleiar for departementet.

Kommunal- og regionaldepartementet følgjer opp Eiendomsforvaltningsutvalget si tilråing om å tilby kommunar og fylkeskommunar eit verktøy for å innføre husleigeordning i kommunesektoren. Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) har - etter konkurranse- fått oppdraget om å utarbeide rettleiaren for departementet. Rettleiaren beskriv (1) kva føresetnader som bør ligge til grunn for at husleigeordningar skal virke, (2) modell og metodar for innføring av husleige og (3) prosess for innføring og oppfølging av husleigeordningar.

Pdf-format

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.