Veileder om manuell foreløpig opptelling etter valgforskriften § 37a

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 15.02.19 en ny bestemmelse i valgforskriften om at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal skje ved manuell telling.

Denne veilederen inneholder regler og rutiner for gjennomføring av manuell foreløpig opptelling etter valgforskriften § 37a. Veilederen utdyper valgstyrets ansvar for gjennomføring av en kontrolltelling ved avvik. Veilederen skisserer også en anbefaling fra Valgdirektoratet om hvordan en manuell telling best kan gjennomføres, samt en rutine for gjennomføring av stikkprøvekontroller i opptellingen. Departementet stiller seg bak anbefalingene til Valgdirektoratet, og oppfordrer valgstyrene å følge disse rutinene.