Velkommen til Helse- og omsorgsdepartementets nordområdekonferanse 2016

Helse- og omsorgsdepartementet har gleden av å invitere til nordområdekonferanse 28. – 29. november 2016 på Hotell Bristol i Oslo.

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter på vegne av Utenriksdepartementet en tilskudds­ordning til helse og sosialsamarbeidsprosjekter med Russland. Ordningen støtter opp om prioriteringene i Barents helse- og sosialsamarbeidsprogram 2015-2019 og Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet.

Målgruppe for konferansen er prosjektledere og prosjektdeltakere involvert i prosjekter som mottar eller har mottatt støtte fra tilskudds­ordningen de siste årene, samt norske eksperter og andre som er involvert i helsesamarbeidet under Den nordlige dimensjon og Barents­samarbeidet. Vi vil også kunne gi mulighet for deltakelse fra potensielt nye søkere dersom disse henvender seg.

Statsråd Bent Høie vil åpne årets konferanse. Hovedtema er helse som del av Norges nordområdepolitikk, med vekt på blant annet beredskap, regionalt samarbeid i Barents­regionen og situasjonen i våre grensenære områder. Vi vil også se på utviklingen siden siste konferanse i 2014.

Konferansen vil starte klokken 11.00 den 28. november og avsluttes med lunsj den 29. november. Helse- og omsorgsdepartementet dekker måltider og overnatting på Hotell Bristol fra 28. – 29. november.  Deltakerne må selv dekke reisen.

Vedlagte påmeldingsskjema fylles ut og sendes på e-post til Inger Garstad (ig@hod.dep.no tlf: 98 05 63 94) innen 10. oktober 2016.

Antall plasser er begrenset, og vi ber dere derfor være raskt ute med påmeldingen. Dersom interessen for konferansen viser seg å være stor, vil departementet kunne begrense antall deltakere per institusjon/organisasjon.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du får plass på konferansen, er dette bindende. Ubenyttede hotellrom vil bli fakturert den enkelte organisasjon/person.

Endelig program for konferansen vil bli publisert på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside for tilskuddsordningen

Vi gleder oss til å se dere i Oslo 28. og 29. november!

Med vennlig hilsen                                                           

Nina H. Thoresen (e.f.)

Kst. avdelingsdirektør


Vibeke R. Gundersen
seniorrådgiver

Vedlegg:
Påmeldingsskjema