Verneplan for skog - vern av 10 skogområder i Nordland

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår opprettelse av 10 naturreservater i skog i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)