Verneplan for skog - vern av 22 områder

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette opprettelse av 22 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 12 av områdene er nye naturreservater, 10 av dem er utvidelse av eksisterende naturreservater. Tilrådingen omfatter ca. 113 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 47 km2 er produktiv skog.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)