Verneplan for skog

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette opprettelse av følgende 17 nye verneområder i skog i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)