Verneplan for skog

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette å opprette 19 nye verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. Fem av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.Tilrådingen omfatter ca 94 km2 nytt verneareal, hvorav ca 56 km2 produktiv skog.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)