Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.

Veilederen gir en grundig framstilling av vertskommunemodellen i kommuneloven. I et vertskommunesamarbeid gjør flere kommuner avtaler om at en av disse tar på seg å utføre oppgaver for de andre kommunene i samarbeidet.

Veilederen gir en grundig framstilling av vertskommunemodellen i kommuneloven. I et vertskommunesamarbeid gjør flere kommuner avtaler om at en av disse tar på seg å utføre oppgaver for de andre kommunene i samarbeidet.

Med denne veilederen får kommunene et verktøy for å kunne vurdere om vertskommunemodellen er en aktuell samarbeidsmodell. I tillegg vil den også gi svar på hva som skal til for å opprette et vertskommunesamarbeid som imøtekommer lovens krav.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.