Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.

Veilederen gir en grundig framstilling av vertskommunemodellen i kommuneloven. I et vertskommunesamarbeid gjør flere kommuner avtaler om at en av disse tar på seg å utføre oppgaver for de andre kommunene i samarbeidet.

Veilederen gir en grundig framstilling av vertskommunemodellen i kommuneloven. I et vertskommunesamarbeid gjør flere kommuner avtaler om at en av disse tar på seg å utføre oppgaver for de andre kommunene i samarbeidet.

Med denne veilederen får kommunene et verktøy for å kunne vurdere om vertskommunemodellen er en aktuell samarbeidsmodell. I tillegg vil den også gi svar på hva som skal til for å opprette et vertskommunesamarbeid som imøtekommer lovens krav.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.