Videreutvikling av Haugesund Lufthavn

Final Report

Utredningen er gjennomført på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og er utarbeidet av LFV Aviation Consulting i samråd med Avinor og Haugaland Vekst, som representerer regionen.

Utredningen "Videreutvikling av Haugesund Lufthavn" (pdf) (publisert i august 2016)

Del 2 av utredningen (pdf)