Virksomhetsanalyse av Politi- og lensmannsetaten

Rapport fra BDO, med Menon Economics som underleverandør, om bruken av tildelte midler til politiet.

Last ned rapporten:

Virksomhetsanalyse av Politi- og lensmannsetaten (PDF, 2mb)