Virksomhetsstrategi 2018-2021

Strategi for utvikling av Justis- og beredskapsdepartementet i årene 2018-2021.

Virksomhetsstrategien angir retningen for hvordan vi skal utvikle departementet. Den handler ikke om alt vi gjør, men staker ut kursen på utvalgte områder hvor vi som departement ønsker å strekke oss for å kunne møte fremtidens utfordringer.

Les virksomhetsstrategien (PDF)Les virksomhetsstrategien (PDF)