Rapport - Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Les rapporten her