Rapport - Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt flere konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Formålet med gjennomgangen var å sørge for mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av de midlene som kanaliseres gjennom virkemiddelapparatet.

Deloitte med underleverandører Menon Economics og Oxford Research leverte sine endelige vurderinger og anbefalinger om virkemiddelapparatet i november 2019.

Les rapporten her