Voldsoffererstatningsloven

Lov 20. april 2001 nr. 13 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser