Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Rapporter 2016/10, Statistisk sentralbyrå

Rapporten beskriver hvordan yrkesaktiviteten blant eldre har utviklet seg før og etter at pensjonsreformen ble innført 1. januar 2011. Etter at pensjonsreformen ble innført økte andelen 62- og 63-åringer som var i arbeid klart de første årene, og har siden flatet ut. Dette forplanter seg til en sterk vekst de siste årene for 64–66-åringene. Både kvinner og menn har hatt en vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere. Veksten  er klart sterkest for personer uten høyere utdanning. Rapporten ser også på i hvilken grad personer kombinerer arbeid og pensjon.

Rapporten

Les rapporten her (SSB) 

Oppdragstaker

Pål Nordby og Helge Næsheim, Statistisk sentralbyrå.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.