Yrkesskadetrygdloven

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd.

Se loven på lovdata.no