Lov om særlige tiltak mot Zimbabwe

Lov om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe

Loven omhandler innskrenking av samkvemmet med Zimbabwe.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Til toppen