Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Zimbabwe

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 27. juni 2003 nr. 58 om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe.

Gå til Lovdatas nettsider for å lese forskriften i fulltekst.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen