Aktuelt

Nye forslag til håndtering av barnebortføringssaker sendt på høring

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En arbeidsgruppe leverte i januar i år forslag til ny organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Rapporten er nå sendt på høring.

En arbeidsgruppe leverte i januar i år forslag til ny organisering og behandling av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Rapporten er nå sendt på høring. 

– Regjeringen ønsker å sikre en så god håndtering av barnebortføringssakene som mulig. Det innebærer å finne løsninger til barnets beste. Nå sender vi rapporten på høring til relevante instanser og organisasjoner, sier statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen. 

Rapporten inneholder forslag til en rekke nye lovbestemmelser og flere lovendringer i gjeldende regelverk som berører barnebortføringssakene; barnebortføringsloven, barneloven, barnevernloven, rettshjelploven og straffeloven. 

Ett av de sentrale forslagene til endringer i organisasjon og saksbehandling er en ny meklingsordning for barnebortføringssaker i domstolene. 

Arbeidsgruppen foreslår også at det opprettes en egen kontaktperson/koordinator for barnebortføringssaker i alle landets politidistrikt. 

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke tatt stilling til forslagene i rapporten, men vil vurdere om, og eventuelt hvordan, forslagene vil bli fulgt opp når høringsuttalelsene er mottatt.

Høringsfristen er 14. august 2014.

Les høringsbrevet her