Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8961-8980 av 9165 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0251

  Kommisjonsvedtak 2006/251/EF av 28. mars 2006 om endring av vedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områder A og B i visse medlemsstater pga. utbrudd av høypatogen aviær influensa...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0270

  Kommisjonsvedtak 2006/270/EF av 4. april 2006 endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og embryoproduksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 09.08.2006
  Celexnr.: 32006D0293

  Kommisjonsvedtak 2006/293/EF om endring av kommisjonsvedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områder A og B i visse medlemsstater på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.07.2006
  Celexnr.: 32006D0405

  Kommisjonsvedtak 2006/405/EF av 7. juni 2006 om endring av vedtakene 2005/710/EF, 2005/734/EF, 2005/758/EF, 2005/759/EF, 2005/760/EF, 2006/247/EF og 2006/265/EF når det gjelder visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa...

 • Vet - bluetongue-tiltak

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 06.07.2006
  Celexnr.: 32004D0898 Basis rettsaktnr.: 2003/828/EF

  Kommisjonsvedtak 2004/898/EF av 23. desember 2004 om endring av vedtak 2003/828/EF vedrørende forflytning av dyr fra og innenfor soner med restriksjoner i Spania og Portugal i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Spania...

 • Vet - tiltredelsestraktaten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2006
  Celexnr.: 32005D0421

  Kommisjonsvedtak 2005/421/EF av 3. juni 2005 om endring av tillegg B til vedlegg IX i tiltredelsestraktaten 2003 angående visse virksomheter innen fisk-, kjøtt- og melkesektoren i Litauen...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2006
  Celexnr.: 32006D0327

  Kommisjonsvedtak 2006/327/EF av 28. april 2006 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder forlengelse av gyldigheten av beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i visse medlemsstater...

 • Vet - TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 05.07.2006
  Celexnr.: 32004R1993

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1993/2004 av 19. november 2004 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder Portugal...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.07.2006
  Celexnr.: 32006D0438

  Kommisjonsvedtak 2006/438/EF av 27. juni 2006 om endring av vedtak 2006/148/EF om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og bestemmelser om flytting av dyr i relasjon til det i Frankrike...

 • Epoksyforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 28.06.2006
  Celexnr.: 32005R1895

  Kommisjonsforordning (EF) Nr 1895/2005 av 18. november 2005 om restriksjoner i bruk av epoksyderivater i materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...

 • Direktiv-Keramikk i kontakt med næringsmidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 28.06.2006
  Celexnr.: 32005L0031

  Kommisjonsdirektiv 2005/31/EF som endrer rådsdirektiv 84/500/EØF med tanke på skriftlige erklæringer og analysemetode for keramiske produkter i kontakt med næringsmidler...

 • Tredje endring av 2002/72/EF

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 28.06.2006
  Celexnr.: 32005L0079 Basis rettsaktnr.: 2002/72/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/79/EF av 18. november 2005 som endrer direktiv 2002/72/EF om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 27.06.2006
  Celexnr.: 32005L0074 Basis rettsaktnr.: 1990/642/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/74/EF av 25. oktober 2005 som endrer rådsdirektiv 90/642/EØF som omhandler grenseverdier for restmengder av ethofumesate, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine and thiabendazole ...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32006D0297

  Kommisjonsvedtak 2006/297/EF av 20. april 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32006D0306

  Kommisjonsvedtak 2006/306/EF av 26. april 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32005R0521

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 521/2005 av 1. april 2005 om varig godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av ny bruk av visse tilsetningsstoffer som allerede er godkjent for bruk i fôr...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32006D0328

  Kommisjonsvedtak 2006/328/EF av 4. mai 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 21.06.2006
  Celexnr.: 32005L0070

  Kommisjonsdirektiv 2005/70/EF av 20. oktober 2005 som endrer rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF som omhandler maksimalgrenser for rester av visse pestisider i og på korn og i visse produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse....

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R1458

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1458/2005 av 27. juli 2005 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer, midlertidig godkjenning for visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr. ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R1206

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr...