Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 8981-9000 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 27.06.2006
  Celexnr.: 32005L0074 Basis rettsaktnr.: 1990/642/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/74/EF av 25. oktober 2005 som endrer rådsdirektiv 90/642/EØF som omhandler grenseverdier for restmengder av ethofumesate, lambda-cyhalothrin, methomyl, pymetrozine and thiabendazole ...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32006D0297

  Kommisjonsvedtak 2006/297/EF av 20. april 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32006D0306

  Kommisjonsvedtak 2006/306/EF av 26. april 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32005R0521

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 521/2005 av 1. april 2005 om varig godkjenning av et tilsetningsstoff og midlertidig godkjenning av ny bruk av visse tilsetningsstoffer som allerede er godkjent for bruk i fôr...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.06.2006
  Celexnr.: 32006D0328

  Kommisjonsvedtak 2006/328/EF av 4. mai 2006 om endring av vedtak 2006/274/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 21.06.2006
  Celexnr.: 32005L0070

  Kommisjonsdirektiv 2005/70/EF av 20. oktober 2005 som endrer rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF som omhandler maksimalgrenser for rester av visse pestisider i og på korn og i visse produkter av animalsk og vegetabilsk opprinnelse....

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R1458

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1458/2005 av 27. juli 2005 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer, midlertidig godkjenning for visse tilsetningsstoffer og midlertidig godkjenning av nye bruksområder for visse tilsetningsstoffer for bruk i fôr. ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R1206

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1206/2005 av 27. juli 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

 • Fôr - Referanselaboratorier

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R0378 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 av 4. mars 2005 om detaljerte regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1831/2003 når det gjelder oppgaver og plikter for Fellesskapets referanselaboratorium med hensyn til godkjenn...

 • Fôr - dioxin og dioxinlikn PCB

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005L0007 Basis rettsaktnr.: 2002/070/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/7/EF av 27. januar 2005 om endring av direktiv 2002/70/EF om fastsettelse av krav for bestemmelse av innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB i fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R1200

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr og om midlertidig godkjenning for et nytt bruksområde til et allerede godkjent tilsetningsstoff til bruk i fôr ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R1459

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1459/2005 av 8. september 2005 om endring av vilkårene for godkjenning av en rekke tilsetningsstoffer til bruk i fôr, som tilhører gruppen sporstoffer...

 • Fôr - analyse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005L0006 Basis rettsaktnr.: 2002/032/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/6/EF av 26. januar 2005 om endring av direktiv 71/250/EØF om rapportering og tolking av analyseresultatene som kreves etter direktiv 2002/32/EF...

 • Fôr - uønskede stoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005L0008

  Kommisjonsdirektiv 2005/8/EF av 27. januar 2005 om endring av bilag I til direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R0833

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2005 av 31. mai 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 20.06.2006
  Celexnr.: 32005R0943

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 943/2005 av 21. juni 2005 om varig godkjenning av tilsetningsstoffer for bruk i fôr....

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.06.2006
  Celexnr.: 32005D0749

  Kommisjonsvedtak 2005/749/EF av 24. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Kroatia...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.06.2006
  Celexnr.: 32006D0395

  Kommisjonsvedtak 2006/395/EF av 1. juni 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF når det gjelder visse embryoinnsamlings- og -produksjonsgrupper i USA...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.06.2006
  Celexnr.: 32005D0758

  Kommisjonsvedtak 2005/758/EF av 27. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Kroatia og oppheving av vedtak 2005/749/EF...

 • Vet - ASP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 19.06.2006
  Celexnr.: 32005D0363

  Kommisjonsvedtak 2005/363/EF av 2. mai 2005 om dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Sardinia, Italia...