Tilrådning 15. november 2010 om utelukkelse av selskapene FMC Corporation og Potash Corporation of Saskatchewan

Selskapene tilrådes utelukket på bakgrunn av sine kjøp av fosfat som er utvunnet i Vest-Sahara.

Les tilrådningen om utelukkelse av selskapene her (pdf).

Finansdepartementet sendte i februar 2011 brev til Etikkrådet, hvor det ble bedt om presisering av enkelte forhold i tilrådningen.


Les brevet fra Finansdepartementet her (pdf).
Les Etikkrådets svar på departementets brev her (pdf).
Les Finansdepartementets pressemelding om saken her

31. august 2012 anbefalte Etikkrådet å oppheve utelukkelsen av selskapet FMC Corp.
Les Etikkrådets tilrådning her. (pdf)
Les Finasdepartementets pressemelding om saken her.