Historisk arkiv

Nye beslutninger om utelukkelser i Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Tre selskaper tas inn igjen og to selskaper tas ut av Statens pensjonsfond utlands (SPU) investeringsunivers.

Finansdepartementet har besluttet å oppheve utelukkelsen fra SPU av de tre selskapene BAE Systems Plc., Finmeccanica S.p.A og FMC Corporation. Departementet har videre besluttet å utelukke de to selskapene The Babcock & Wilcox Co. og Jacobs Engineering Group Inc. fra SPU. Endringene dette gir for forvaltningen av fondet er allerede gjennomført.

To våpenprodusenter ekskluderes
Finansdepartementet har mottatt tilråding fra Etikkrådet om utelukkelse av to selskaper som er involvert i produksjon av kjernevåpen, jf. retningslinjene for utelukkelse og observasjon, § 2 (1).

The Babcock & Wilcox Co. er operatør og har driftsansvaret ved statlige anlegg som framstiller spaltbart materiale til kjernevåpenstridshoder, samt driver vedlikehold og oppgradering av disse. Jacobs Engineering Group Inc. opplyser at selskapet nå deltar i et fellesforetak som driver med utvikling, produksjon, testing og vedlikehold av kjernevåpenstridshoder.

Finansdepartementet har på bakgrunn av tilrådningen fra Etikkrådet utelukket de to selskapene fra fondet.

Tre selskaper tas inn igjen
BAE Systems Plc. og Finmeccanica S.p.A var utelukket på grunn av produksjon av kjernevåpen. Selskapene har opplyst til Etikkrådet at fellesforetaket MBDAs produksjon av den kjernefysiske missilen ASMP-A nå er sluttført. Etikkrådet tilrår derfor at utelukkelsen oppheves, og Finansdepartementet har opphevet utelukkelsen av de to selskapene.

FMC Corporation ble utelukket i 2011 grunnet kjøp av fosfat fra Vest-Sahara. FMC Corporation har nå bekreftet overfor Etikkrådet at selskapet ikke lenger kjøper fosfat fra Vest-Sahara og ikke har planer om å gjøre det i framtiden. Finansdepartementet har derfor opphevet utelukkelsen av FMC Corporation etter tilrådning fra Etikkrådet.

Les mer: