Frokostseminar 20.03.24: Hvordan ta i bruk generativ KI på en ansvarlig måte?

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) arrangerte 20. mars et frokostseminar om hvordan vi kan bruke generativ kunstig intelligens (KI) på en ansvarlig måte.

Nett-tv Hvordan bruke generativ KI på en ansvarlig måte?

Se sendingen her

Se sendingen her

Opptak av sendingen blir tilgjengelig på denne nettsiden.
Varighet: 1 time og 30 minutter.

Om programmet

«KI-generert» er årets nyord, ifølge Språkrådet. Å ta i bruk generativ kunstig intelligens kan bidra til å effektivisere og bedre oppgaveløsning på en rekke områder i statsforvaltningen. Saksbehandling og tjenesteyting, store og små oppgaver, kan gjøres mer effektivt og bedre tilpasset brukerne. Samtidig vil statlige arbeidsgivere kunne møte etiske og juridiske dilemmaer. Det kan oppstå krevende spørsmål knyttet til personvern, opphavsrett, diskriminering, endrede arbeidsoppgaver og nye kompetansebehov.

Målet med frokostseminaret var å oppdatere arbeidsgivere, medarbeidere og tillitsvalgte om hvordan vi kan ta i bruk generativ KI, og bidra med konkrete eksempler, på et felt i rask endring.

Program:

Velkommen 
v/ Stina Hansteen Solhøy, utredningsleder, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Regjeringens arbeid med kunstig intelligens
Generativ kunstig intelligens vil forme fremtidens offentlige sektor i Norge. For å lykkes i arbeidet må vi gjøre Norge til et digitalt foregangsland.
v/ Tomas Norvoll, statssekretær, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Hvordan skal vi nærme oss KI i offentlig sektor?
Hvilke utfordringer og muligheter ser vi i det siste året fra vår side? Og hvilke råd vil vi gi for ansvarlig utvikling og bruk av KI fremover? Hva bør norske offentlige virksomheter gjøre i møte med denne teknologien?
v/ Jens Andresen Osberg, seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet 

Personvern og generativ KI
Hvordan kan vi sikre at KI brukes på en etisk trygg måte, som ivaretar personvern og grunnleggende rettigheter?
v/ Line Coll, direktør, Datatilsynet

Hvordan bevare kompetanse ved bruk av generativ KI?
DFØ gir oss innblikk i en intern pilot hvor formålet er å bevare kompetanse i virksomheten.
v/ Klaus Breivik, seniorrådgiver, og Kari Barlaup Vahabzadeh, seksjonsleder Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 

Panelsamtale med innlederne

Avslutning v/DFD

Se presentasjonene fra frokostseminaret (pdf)