Frokostseminar om satsing på lærlinger i staten 08.06.22

Arbeidet med å skaffe flere læreplasser er høyt prioritert for denne regjeringen. Hvorfor er det verdifullt for virksomhetene å ta inn lærlinger? Hvilke verktøy finnes til hjelp for virksomhetene?

Nett-tv Frokostseminar om satsing på lærlinger i staten

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter. 

Om programmet

Hurdalsplattformen fremhever et kraftfullt løft for yrkesfagene. Hvert år står en stor andel kvalifiserte elever uten læreplass.

Arbeidet med å skaffe flere læreplasser er derfor høyt prioritert for denne regjeringen. Fellesføring om lærlinger i tildelingsbrevene til statlige virksomheter er et av tiltakene.

På dette frokostseminaret fikk man høre om hva en IKT-lærling i Borgarting lagmannsrett bidrar med i lærebedriften.

OK stat presenterte praktiske verktøy og tips. Deltakere i pilot om lærlingsatsing presenterte utdrag fra sine handlingsplaner.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling
09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet
09.10

Pilot om satsing på lærlinger - deltakere i piloten snakker om handlingsplaner og tiltak
v/Helle Campbell, avdelingsdirektør, Kultur- og likestillingsdepartementet og Lise Tverå Gran, rådgiver, Landbruks - og matdepartementet 

09.30 Intervju med Gustav Hole som er IKT-lærling i Borgarting lagmannsrett
v/ Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh, seksjonsleder, OK stat
09.45 Arbeidsgiverportalen - verktøy i lærlingarbeidet
v/ Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh, seksjonsleder, OK stat, og
Monica Jonsrud Svenningsen, seniorrådgiver, OK stat
10.00 Takk og farvel