Nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer høsten 2020

Tirsdag 8. desember 2020 holdt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer. Målgruppen for nettseminaret var personalansvarlig/HR-leder og andre medarbeidere i HR-funksjonen i statlige virksomheter.

Nett-tv Nettseminar om arbeidsgiverpolitiske temaer høsten 2020

Se sendingen her

Se sendingen her

Dette nettseminaret var det andre av to i år. 

Varighet: 1 time og 30 minutter
Programleder: avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Program:

 • Arbeidsgiverbarometeret i staten – høsten 2020
  Presentasjon av hovedfunn v/ avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen, KMD

  Samtale om funnene i arbeidsgiverbarometeret med seniorrådgiver Trine Lise Haslene, Skatteetaten

 • Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?
  Presentasjon av hovedfunn i Fafo-rapport 2020:28

  Om oppfølging av rapporten og hovedavtaleforhandlingene
  v/ avdelingsdirektør Oddbjørn Tønder, KMD

 • Orientering om aktuelle saker fra arbeidsgiverpolitisk avdeling i KMD
  v/ statens personaldirektør Gisle Norheim og avdelingsdirektørene Yvonne Larssen, Oddbjørn Tønder og Kristina Jullum Hagen, KMD

Presentasjonene fra nettseminaret (pdf)