Open Government Partnership (OGP)

Open Government Partnership (OGP) er et internasjonalt samarbeid som ble startet i 2010. Opprinnelig deltok bare åtte land, og Norge var ett av disse åtte. I dag er det rundt 70 medlemsland i OGP.

Målsetningen med Open Government Partnership er å styrke samarbeidet mellom innbyggere og forvaltning, fordi dette samarbeidet er selve fundamentet i et godt samfunn. OGP tar utgangspunkt i at den beste måten å skape en mer åpen, velfungerende og brukervennlig forvaltning er et åpent, ærlig og utstrakt samarbeid mellom offentlig sektor og sivilsamfunn.

Gjennom Open Government Partnership forplikter de ulike medlemslandenes myndigheter seg til å gjøre forvaltningen mer ansvarlig overfor innbyggerne, og øke kvaliteten på de offentlige tjenestene. 

OGP har satt i verk flere ulike typer virkemidler for å gjøre prosjektet effektivt. Det viktigste virkemiddelet i OGP er de nasjonale handlingsplanene som skal inneholde konkrete forpliktelser.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet(DFD) er norsk faglig koordinator for OGP.