Kontaktmøte med prestenes organisasjoner 16. november 2015

Det ble avholdt felles kontaktmøte mellom departementet og Presteforeningen og Fagforbundet teoLOgene 16. november 2015.

Referat fra de sakene som omhandlet forvaltningsreformen finner du her.