Kontaktmøte med prestenes organisasjoner 2. juni 2016

Det ble avholdt kontaktmøte mellom departementet og prestenes organisasjoner 2. juni 2016. Kirkerådet var også tilstede på møtet. Referat fra de sakene som omhandler forvaltningsreformen er vedlagt her.

Referat fra sakene om forvaltningsreformen finner du her.