Oppsummering fra møte med tillitsvalgte og hovedverneombud 11. februar 2016

Under er lenke til oppsummering fra møtet 11. februar 2016 med tillitsvalgte og verneombud ved bispedømmekontorene, KUN og i Kirkerådet om forvaltningsreformen.

Oppsummeringen fra møtet finner du her.