Oppsummering fra møte med tillitsvalgte og verneombud 27. mai 2016

Vedlagt er oppsummering fra møte mellom departementet og de kontoransatte ved bispedømmene, Kirkerådet og KUN.

Oppsummeringen finner du her.