Rapporteringer på rammekonvensjonen

Som oppfølging av ratifiseringen har Europarådet iverksatt et omfattende program for å overvåke om landene oppfyller forpliktelsene i konvensjonen. Dette skjer gjennom at landene hvert femte år skriver rapport om hvordan de enkelte artiklene i konvensjonen er fulgt opp. Europarådets ekspertgruppe vurderer rapporten og sender så en tilbakemelding til den aktuelle staten. Når staten har svart på merknadene fra Europarådet, utarbeider Europarådets ministerråd en resolusjon som inneholder anbefalinger til landets oppfølging av rammekonvensjonen.

 

Rapporteringer
(Alle dokumenter er i PDF-format)

  Norges rapportering Tilbakemelding fra Rådgivende komité Norges kommentar  Ministerkomiteens
resolusjon om Norge
2020

Norges femte rapport

Norsk oversettelse 

 

 

 

2015

Fjerde rapportering

Engelsk tekst

Engelsk originalversjon

Norsk tekst

 

Norsk tekst

Engelsk originalversjon

2010

Tredje rapportering

Engelsk tekst 

Engelsk originalversjon

Norsk tekst

 

Norsk tekst

Engelsk originalversjon

2005

Andre rapportering 

Engelsk tekst 

Engelsk originalversjon

Norsk tekst 

 

Norsk tekst 

Engelsk originalversjon

2000

Første rapportering

Engelsk tekst  

Engelsk originalversjon

Norsk tekst 

 

Norsk tekst

Engelsk tekst

Norsk tekst

Engelsk originalversjon