Valghåndboken

Oversikt over regelverk som gjelder ved gjennomføring av valg

Valghåndboken er ment å skulle gi en oversikt over det regelverket som gjelder ved gjennomføring av valg.

Det gis en nærmere redegjørelse for valglovens og valgforskriftens bestemmelser, basert på forarbeidene til den nye valgloven og på tolkninger departementet har foretatt i forbindelse med brev og telefonhenvendelser fra kommunene, fylkeskommunene og statsforvalterembetene. Valgloven og valgforskriften må leses parallelt med håndboken.

Den blir fortløpende oppdatert dersom det er grunnlag for det.

Valghåndboken: