Valg

Valgloven er endret for å få med forhåndsstemmene

Stortinget har vedtatt å flytte fristen for godkjenning av forhåndsstemmer fra valgdagen til tirsdagen etter valget. Dette er nytt ved årets valg, og gjøres for å sikre at forhåndsstemmene som blir avlagt innen fristen, blir tatt med i valgoppgjøret.

Fristen for når forhåndsstemmene skal være inne hos valgstyrene er endret fra klokken 21 på valgdagen til klokken 17 dagen etter valgdagen. Dette vedtok Stortinget i juni 2016. Det kan gjøre at det endelige valgresultatet blir klart litt senere enn tidligere.

Bakgrunnen for endringen er at Posten ikke lenger leverer post på lørdager. Det er mange som forhåndsstemmer fredag før valget, og en del av disse stemmene må sendes til den kommunen velgeren er manntallsført i for opptelling. Tidligere ville disse stemmene blitt sendt på lørdag, men på grunn av Postens omlegging, kan de nå sendes først på mandag. For å unngå at forhåndsstemmer kommer for sent inn til å bli talt med i valgoppgjøret, flyttet Stortinget fristen til tirsdag etter valget klokken 17. 

Stemmene telles i flere omganger, først av kommunene og deretter endelig av fylkeskommunene. Etter at kommunene har fullført sin opptelling, skal fylkesvalgstyret kontrolltelle og godkjenne resultatet.

Det endelige valgresultatet er klart når fylkesvalgstyrene har behandlet og godkjent de fylkesvise valgoppgjørene.

De aller fleste stemmene vil inngå i den foreløpige opptellingen som blir kjent valgnatten, men det endelige resultatet vil sannsynligvis være klart noe senere enn tidligere. Sent innkomne stemmer er ikke med i prognosene eller de foreløpige resultatene, så det får ingen konsekvenser for innholdet eller tidspunktet for prognosene.