Justis- og beredskapsdepartementet (2016–)

Navnet Justis- og beredskapsdepartementet ble tatt i bruk 1. januar 2012, ved at Justis- og politidepartementets navn ble endret. Hovedtyngden av Justis- og beredskapsdepartementets saksområde har linjer tilbake via Justis- og politidepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2. Departement (justissaker) og 3. Departement (politisaker), til 2. Departement (innenrikssaker) og 3. Departement (justissaker) som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2014 ble integreringssakene overført til Justis- og beredskapsdepartementet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Ansvaret for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet ble 1. april 2016 lagt til statsråden som siden 16. desember 2015 hadde hatt ansvar for innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet og integreringssaker i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Regjeringspolitikere