Kommunal- og regionaldepartementet (2004–2004)

Ansvaret for arbeidssaker i Kommunal- og regionaldepartementet ble 18. juni 2004 lagt til sjefen for Sosialdepartementet. 1. oktober 2004 ble sakene overført til Arbeids- og sosialdepartementet.

Regjeringspolitikere