Kirke- og undervisningsdepartementet (1981–1982)

Embetet som statsråd for kultur- og vitenskapssaker i Kirke- og undervisningsdepartementet, ble opprettet 14. oktober 1981. 1. januar 1982 ble embetet omgjort til statsråd og sjef for det nyopprettede Kultur- og vitenskapsdepartementet, og sakene overført dit.

Regjeringspolitikere