Nærings- og handelsdepartementet (2004–2004)

18. juni 2004 ble ansvaret for IT- og konkurransesaker i Nærings- og handelsdepartementet lagt til sjefen for Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 1. oktober 2004 ble disse sake e overført til det nyopprettede Moderniseringsdepartementet.

Regjeringspolitikere

Regjeringsmedlemmer (2)

Statssekretærer (4)

Politiske rådgivere (1)