Sosialdepartementet (1948–1955)

Embetet som statsråd for familie- og forbrukersaker, i Sosialdepartementet, ble opprettet 1. august 1955. 21. desember 1956 ble embetet omgjort til statsråd og sjef for det nyopprettede Familie- og forbrukerdepartementet, og sakene overført dit.

Regjeringspolitikere