Utdannings- og forskningsdepartementet (2002–2006)

Navnet Utdannings- og forskningsdepartementet ble tatt i bruk igjen 1. januar 2002, ved at departementets navn ble endret og kirkesakene overført til Kultur- og kirkedepartementet. Hovedtyngden av Utdannings- og forskningsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet og 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), til Komiteen for opplysningsvesenet, skolevesenet og geistlige embeter som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 2006 ble Utdannings- og forskningsdepartementets navn endret til Kunnskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere