- Petroleumsvirksomheten er vår viktigste næring

Sokkelåret 2014

I Sokkelåret 2014 presenterer Oljedirektoratet (OD) i dag investerings- og produksjonsprognoser og resultater av leting og produksjon i 2014.

De senere årene har petroleumsinvesteringene vært rekordhøye. Dette skyldes blant annet store investeringer på felt i drift og at mange selvstendige utbyggingsprosjekter har pågått. Flere av disse prosjektene er sluttført eller nærmer seg nå sluttfasen. Dette bidrar til at investeringsnivået i sektoren blir noe lavere i årene framover. 

- Petroleumsvirksomheten er vår viktigste næring og vil forbli det i tiår framover. Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv for en så kapitalintensiv sektor, hvor det går mange år mellom investeringsbeslutning og leveranse. Med den store Sverdrup-utbyggingen i spissen viser de oppdaterte investeringsanslagene for sektoren at aktiviteten på sokkelen er robust, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Investeringene på kontinentalsokkelen i 2015 er nå anslått til 147 mrd kroner, eller drøyt 15 prosent lavere enn i 2014. Anslagene for årene fra 2016 tilsier en viss reduksjon frem til 2017 og en gradvis økning deretter, blant annet som følge av utbyggingen av det store Sverdrup-feltet. Usikkerheten i anslagene øker utover i tid og er generelt større i perioder med sterke svingninger i sentrale parametre som oljeprisen.

Investeringsprognosene for de nærmeste årene er noe lavere enn tidligere anslått. Dette skyldes blant annet endrede prosjektplaner, men også prosjektutsettelser som følge av utfordringer med høye kostnader og strengere kapitaldisiplin blant selskapene.

Til toppen