- Trenger velfungerende og integrerte energimarkeder i Europa

- Vi trenger velfungerende og integrerte energimarkeder i Europa. Norge vil også i fremtiden være en pålitelig energipartner for Tyskland og EU, sa statssekretær Kåre Fostervold da han talte ved en konferanse i Berlin denne uken.

Under konferansen, som ble arrangert av bransjeorganisasjonen BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) delte statssekretær Fostervold scene med blant andre EUs visepresident for Energiunionen, Maroš Šefčovič, og Tysklands energiminister Sigmar Gabriel.

- Å ersatte kull med gass er en av de mest effektive måtene å kutte utslipp av klimagasser. Jeg er derfor glad for de positive signalene som sendes fra Tyskland og EU om at gass har en viktig rolle å spille i det europeiske energimarkedet også i fremtiden, sa statssekretær Kåre Fostervold (FrP).

Kåre Fostervold

(Statssekretær Kåre Fostervold (FrP) i Berlin. Foto: BDEW).

Norge har et tett samarbeid med EU på flere områder i energipolitikken, blant annet gjennom sammenkoblingen av det nordiske kraftmarkedet. I sitt innlegg la statssekretær Fostervold vekt på at kraftutveksling på tvers av grenser gjør det mulig å dra gjensidig nytte av forskjeller i produksjon og forbruk mellom landene. 

Til toppen