Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

– Etter #metoo er det ingen vei tilbake

– Som likestillingsminister er dette klart den første og en av de største utfordringene som ligger på mitt bord, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Over 60 organisasjoner, blant annet fra arbeidslivets parter, mediene og helse, utdanning, har gitt innspill til ministeren om hvordan skape varig endring etter #metoo.

Deltakerne var inviterte til å komme med sine innspill til hva som bør gjøres for å skape varige endringer. Representanter fra politiet, Redd barna, NHO og Elevorganisasjonen var blant de mange som kom med innspill.

– Vi har vært vitne til en historisk mobilisering vi sjelden eller aldri har vært vitne til. Omfanget av seksuell trakassering er rystende og dessverre urovekkende høyt. De som har varslet nå har gjort ufattelig mye for dem som kommer etter. Mange mener at det nå ikke er noen vei tilbake, sier Hofstad Helleland.

Blant dem som kom med innspill til ministeren var Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik, som ba om at det måtte satses på forebygging jevnt fra barnehagen.

– God kunnskap formidlet på en positiv måte med et enkelt og direkte språk. Ikke bare oppskrift på rett og galt, men undring og refleksjon som lar barn og unge forstå og lære på en måte som gjør dem i stand til selv å ta gode valg; en styrke og trygghet til å si enten ja eller nei, til å spørre om lov først og respektere svaret fra andre, sa hun.

Også Rahman Chaudhry i Elevorganisasjonen og Øystein Kolstad Kvalø i PRESS snakket om viktigheten av god seksualundervisning, men mente også at elevene må få et bedre helsetilbud.

– Vi i Elevorganisasjonen foreslår flere penger til skolehelsetjenesten slik at elevene får et lavterskeltilbud å gå til, sa Chaudhry.

– God kultur er en god vaksine

Anniken Riise Elnes fra Yngre legers forening ønsket at det skal tas et oppgjør med uakseptabel adferd og ledere som skaper fryktkultur.

– Vi må tørre å skifte dem ut, selv om det er en professor dr. med. Eller klinikkleder. For god kultur og gode verdier mer mye viktigere for fremtidens helse-Norge enn å verne om dem som begår urett bare fordi de er meriterte og innehar viktige posisjoner. God kultur slår alt. God kultur finner fram det beste i folk. Det skaper samhold og trygghet. Som lege vil jeg si at en god kultur kan sammenliknes med en god vaksine. Arbeidsplassen blir immun mot maktmisbruk og seksuell trakassering, fortsatte hun.

Nå skal barne- og likestillingsministeren gå igjennom alle innspillene som har kommet inn.

– Det har vært bra å fått såpass mange korte og presise innspill fra så mange aktører. Det viser at det ikke er noen enkle løsninger. Dette er komplekse og sammensatte problemer, avslutter Hofstad Helleland.

Se hele sendingen med alle innspillene.

Fra dagens innspillsmøte om oppfølging av #metoo.
En rekke aktører var invitert til å komme med sine innspill til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, om hva som bør gjøres for å skape varige endringer etter #metoo.
Til toppen