– Ikke grunn til flere søndagsåpne butikker

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Dagens regler setter klare rammer for søndagsåpne butikker. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har i dag sendt brev til fylkesmennene om saken. Det er ingen grunn til å åpne for nye unntak, slår han fast.

– Jeg er opptatt av å sikre tilgang på mat og at verken ansatte eller kundene i butikkene blir smittet. Heldigvis ser vi at folk ikke hamstrer lenger, og når de ansatte i butikkene nå har en særlig stor belastning er det ikke grunn til generell åpning for søndagsåpne butikker, sier Ropstad.

Barne- og familieministeren mener butikkene gjør en stor jobb for å hindre spredning.

– Det er viktig at de arbeider for at kundene skal holde avstand og at det er godt renhold. Loven åpner også for at fylkesmennene kan gi dispensasjon fra åpningstidsbegrensningene i helligdagsfredsloven i enkeltsaker. Det krever en konkret og velbegrunnet søknad og særlige grunner, sier Ropstad.

Han er bekymret for dem som allerede er i jobb i butikkene og som gjør en heltemodig innsats.

– Min oppfordring er at alle tar ekstra hensyn til de ansatte og andre kunder når de er i butikken. Og at vi fortsetter å vise solidaritet med hverandre og unngår hamstring. Det er heldigvis nok mat i butikkene og på lagrene, sier han.

Ropstad mener at akkurat nå er det viktigste at dagligvarebutikker, som alle andre, ser på tiltak som kan bidra til å redusere faren for å bli smittet av korona – både for egne ansatte og kunder.

Les brevet sendt til fylkesmennene