1 milliard mer i egenkapital til Nye Veier AS

På en ekstraordinær generalforsamling for Nye Veier AS ble det i dag vedtatt å tilføre selskapet en egenkapital på 1 milliard kroner. – Når Nye Veier AS neste år trapper opp sitt aktivtetsnivå, er det naturlig at selskapet tilføres ytterligere egenkapital, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Egenkapitalen er viktig slik at selskapet også i framtiden vurderes som solid og godt i stand til å håndtere sine betalingsforpliktelser.

Nye Veier AS vil i løpet av kort tid inngå kontrakter med entreprenører for utbygging av store deler av de tre prosjektene som ligger i de tre veiutbyggingsavtalene som er inngått mellom staten og selskapet. Siden selskapets virksomhet drives for egen regning og risiko og aksjeloven stiller krav om at selskapet skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig, må staten som eier av Nye Veier AS til enhver tid vurdere selskapets egenkapitalsituasjon.

Selskapets egenkapital vil naturlig inngå i aktuelle leverandørers vurdering av selskapets evne til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser.

Fakta om Nye Veier AS

  • Nye Veier AS ble formelt stiftet 4. mai 2015. Det nye selskapet er et fullt ut statlig eid aksjeselskap.
  • Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser, og samferdselsministeren er selskapets generalforsamling.
  • Nye Veier AS er etablert for å øke farten og effektiviteten i norsk veiutbygging.
  • Opprettelsen av Nye Veier AS er en del av regjeringens reform av samferdselssektoren. Selskapet skal være spesialister i å bygge, drifte og vedlikeholde store hovedveier i Norge
Til toppen