10,4 millioner i ekstra flompenger til Lillehammer kommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Lillehammer kommune får 10,4 millioner kroner i økonomisk kompensasjon for flomskader. Kommunen har fått tilsammen 15,4 millioner kroner etter det kraftige regnværet og flommen i juli 2014.

- Når kommuner rammes av store naturhendelser skal resten av landet stille opp. Innbyggernes tjenestetilbud skal ikke rammes når kommuner får store utgifter til opprydning og gjenoppbygging, derfor betaler staten ut kompensasjon for skadene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har innvilget 10,4 millioner kroner til Lillehammer kommune. Kommunen har tidligere fått innvilget 5 millioner kroner som kompensasjon for kommunale kostnader etter flommen.

- Det er gledelig at Lillehammer har fått ferdigstilt mye av arbeidet etter flommen i juli 2014. Nå gjenstår det gjenoppbygging av tre bruer, som kommunen nå får utbetalt kompensasjon for, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det kraftige regnværet og den påfølgende flommen i juli 2014 påførte Lillehammer kommune store skader. Elveløpene klarte ikke å ta unna vannmassene, som medførte flom og skader på infrastrukturen. Kommunen har nå ferdigstilt mye av gjenoppbyggingen, og i løpet av året vil de siste bruene ferdigstilles, med blant annet hjelp fra statlig finansiering.

Totalkostnadene for opprydningen og gjenoppbyggingen har vist seg å bli betydelig høyere enn først antatt. Kommunen har derfor fått innvilget ytterligere 10,4 millioner i kompensasjon i 2016. Totalt har Lillehammer kommune mottatt 15,4 millioner kroner etter flommen i 2014.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00