Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Over 1,1 milliard kroner til innovasjon i næringslivet

De siste månedene har norske bedrifter fått over 1,1 milliard kroner til å utvikle ny kunnskap og nye produkter. Bedriftene har en geografisk spredning fra Kristiansand i sør til Troms i nord.

– Vi støtter forskning som setter bedriftene i stand til å utvikle bærekraftige og konkurransekraftige løsninger. Forskning og innovasjon gir oss en bedre hverdag, det former fremtiden, skaper arbeidsplasser og redder liv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Tildelingen er et spleiselag mellom flere departementer, og nå er det klart hvor mye penger som totalt blir tildelt bedriftene. Forskningsrådet sørger for at prosjektene holder høy kvalitet, og bare de beste prosjektene får penger.

Bedre hverdag
Totalt skal Forskningsrådet inngå kontrakt med 145 bedrifter, og i tillegg er flere bedrifter med som samarbeidspartnere i prosjektene. I tillegg til det Forskningsrådet investerer i prosjektene, legger næringslivet minst like mye i potten selv. Hvor mye hver enkelt av de 145 bedriftene vil motta fra Forskningsrådet blir først klart etter forhandlinger. 

– Det er bra for Norge at vi har nyskapende bedrifter over hele landet som aktivt bruker forskning til å drive frem nye forretningsideer og grønnere arbeidsplasser, sier Nybø.

– Siden 2013 har regjeringen doblet satsingen på næringsrettet forskning og innovasjon. Nå bruker vi nesten 10 mrd. kroner over statsbudsjettet, nettopp fordi vi vet at forskning og innovasjon gir grunnlag for nye grønne arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Prosjektene omfatter alt fra miljøvennlig skismurning som skal gi nye verdensmestre til bioaktiv sårheling, parasittresistente honningbier og sporing av objekter under vann.

Satsing på digitalisering
Svært mange av prosjektene som får penger, handler om digitalisering, og mange har også en grønn profil.

– Dette er en viktig investering i et fremtidsrettet næringsliv. Næringslivet er i en rivende utvikling, og forskning og innovasjon gjør at bedriftene kan levere bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester, sier Røe Isaksen.

– Her er det bedriftenes egne behov som setter agendaen. Vi ser at forskning og innovasjon gir konkurransefortrinn for svært mange bedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Her er oversikt over alle bedriftene som får støtte: Innovasjonsprosjekter fylkesoversikt.xlsx

Til toppen