11,9 millioner kroner til bedre levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

– Det er viktig for denne regjeringen å bidra til inkludering og skape like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne. Tildeling av cirka 11,9 millioner kroner for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne vil styrke dette arbeidet, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Totalt gis det 11,853 millioner kroner gjennom denne tilskuddsordningen i 2018. 

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet, og omfatter frivillige organisasjoner og andre aktører som arbeider for personer med nedsatt funksjonsevne. Formålet er å bedre levekårene og livskvaliteten for personer med nedsatt funksjonsevne. Tildeling skjer etter søknad. 

– Det er stor bredde i prosjektene som får støtte. Vi trenger ulike tiltak som kan bidra til å løfte flere med funksjonsnedsettelser inn i arbeidslivet, samtidig er det viktig med søkelys på rettigheter og holdninger overfor personer med funksjonsnedsettelse, sier Helleland. 

Se oversikten over tildelinger her (PDF).

Til toppen