152 millioner kroner i gaveforsterkning for 2020 til kulturinstitusjoner over hele landet

I fjor sommer ble det betalt ut over 15 millioner kroner gjennom gaveforsterkningsordningen. Nå er alle søknadene for 2020 ferdig behandlet, og Kulturdepartementet betaler i disse dager ut ytterligere 136 millioner kroner til kulturinstitusjoner i alle fylker.

– Under koronapandemien er det viktig å holde økonomien i gang, spesielt for et hardt prøvet kulturliv. Søknadstallene for 2020 viser at gaveforsterkningsordningen er en suksess, og når vi for fjoråret betaler ut det høyeste beløpet i gaveforsterkningsordningens historie på totalt 152 millioner kroner går det til både store og små kulturinstitusjoner fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Formålet med gaveforsterkningsordningen er å stimulere til mer privat finansiering av kunst og kultur. Private gaver utløser gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent. For 2020 kom det inn over 600 søknader til gaveforsterkningsordningen.

– Det rekordhøye antallet søknader, og dermed også det rekordhøye utbetalingsbeløpet, viser at ordningen gagner kulturlivet i stort. Institusjoner blir stadig flinkere til å finne flere finansieringskilder, noe som er veldig viktig. Regjeringen ønsker et solid kulturliv, og gaveforsterkningsordningen er et sterkt insentiv for kulturaktører over hele landet til å fortsette arbeidet med å skaffe private midler. Over 150 millioner kroner fordelt over hele landet kommer godt med i tiden vi står i, sier kultur- og likestillingsministeren.

Total oversikt for gaveforsterkningsordningen i 2020 (.pdf)