1,6 millioner i ekstra flompenger til Folldal kommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Folldal kommune får 1,6 millioner kroner til flomskader i 2016. Kommunen har fått til sammen 8,5 millioner kroner etter flommen i 2013.

- Storsamfunnet skal stille opp når kommuner får store skader som følge av naturhendelser. Slik unngår vi å ramme innbyggernes tjenestetilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har innvilget 1,6 millioner kroner til Folldal kommune. Kommunen har tidligere fått innvilget 6,9 millioner kroner som kompensasjon for kommunale kostnader etter flommen.

- Det er gledelig at Folldal har ferdigstilt alle reparasjoner etter flommen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Broen over Folla i Folldal kommune måtte stenges under flommen, noe som blant annet førte til isolasjon for flere husstander og gårdsbruk. Broen er nå ferdig gjenoppbygd med blant annet hjelp fra statlig finansiering.

Totalkostnadene for å bygge opp broen har vist seg å bli høyere enn antatt. Kommunen har derfor fått innvilget ytterligere 1,6 millioner i kompensasjon i 2016. Totalt har Folldal kommune mottatt 8,5 millioner kroner etter flommen i 2013.

Midlene bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00